sábado, 8 de julio de 2017

Transporte Domingo Equipos

XOGOS DO EIXO ATLANTICO  2017
TRANSPORTE:  Domingo 09 de xullo de 2017
Nº Bus
Hora competic.
Hora recollida
Lugar de recollida
Equipo/Entidade
Destino
Bus:
1
09.30
08.00
HOTEL:En función de quen clasifique
BKM¿
P.DEPORTES
COMPETIRHOTEL: En función de quen clasifique
BK M ¿

2
10.00
08.30
HOTEL:En función de quen clasifique
BK  F¿
P.DEPORTES
COMPETIRHOTEL: En función de quen clasifique
BK  F¿

3
10.00
08.30
HOTEL: En función de quen clasifique
FUT ¿
AS GANDARAS
COMPETIR
FUTBOL:SAIDA DE  RESTO DE PARTICIPANTES DIRECCIÓN A LUGAR DE COMPETICIÓN DONDE SE XOGUEN AS FINALES: AS GANDARAS
Os distintos equipos deberán recoller todo, porque os autobuses da organización non van volver os hoteles
PUNTUALIDADE:
Nº Bus
Hora competic.
Hora recollida
Lugar de recollida
Equipo/Entidade
Destino
Bus:
4

09.30
ILLAN
SAN MARTIN
GONZALEZ
GUIMARAES-18
MAIA-17
LUGO -7
AS GANDARAS

5

09.30
CIDADE DE Lugo


GAIA -17
PONTEVEDRA-17
SANTIAGO-16
AS GANDARAS

6

09.30
PONTEVELLA
SHIKU
CIDADE DE Lugo
PORTO-16
EUROCIDADE-17
CARBALLIÑO- 13
AS GANDARAS

7

09.30
DARIO PENSION
LOS OLMOS
VILA REAL-16
MATOSINHOS-18
AS GANDARAS

8- MCRO

09.30
CASA DE BAIXO
PESO DA REGUA-18
AS GANDARAS

Estes AUTOBUSES esperan nas Gándaras ata o final do partido, e diríxense o PAZO DE FEIRAS (comida):
Traen os mesmos equipos que levaron, para que non haxa problemas con cambio de maletas

BASKET: SAIDA DE RESTO DE PARTICIPANTES DIRECCIÓN A LUGAR DE COMPETICIÓN DONDE SE XOGUEN AS FINALES : P.DEPORTES
Os distintos equipos deberán recoller todo, porque os autobuses da organización non van volver os hoteles
PUNTUALIDADE:
Nº Bus
Hora competic.
Hora recollida
Lugar de recollida
Equipo/Entidade
Destino
Bus:
9

09.00
LOS OLMOS
CARBALLO M/F-23
MOTOSINHOS M-14
VALONGO F-13
P.DEPORTES

10

09.00
CIDADE DE LugoVN GAIA F-12
SANTIAGO M-11
SANTIAGO F-13
PONTEVEDRA M/F-25
P.DEPORTES

11

09.00
CEAO
BRAGANÇA M-12
PORTO F-12
PORTO M-12
VILA REAL F-11
VILA REAL M-11
P.DEPORTES

12

09.00
PORTA SANTIAGO
ESPAÑA
LUG 2
PONTE VELLA
V.N.GAIA M-12
MATOSINHOS M/ F-25
V.CASTELO M-12
MAIA M-13
P.DEPORTES

13

09.00
MURALLA
DARIO PENSION
LOS OLMOS
VIGO F-12
MAIA F-12
BRAGA M/F-24
P.DEPORTES


Estes AUTOBUSES esperan no P,DEPORTES ata o final dos partidos:
Traen os mesmos equipos que levaron, para que non haxa problemas de maletas

XOGOS DO EIXO ATLANTICO  2017:    TRANSPORTE VOLTA DE MONFORTE:

DIA
Nº Bus
Hora competic.
Hora recollida
Lugar de recollida
Equipo/Entidade
Destino


NOTA: O transporte inicial desde os hoteles/albergues farase como nos días precedentes, contacto co transportista.
             AVISAR; Que pola mañá terán que traeer al maletas, e deixar o hotel libre, xa que non se volverá a él


1


PONTE ROMANO
GUIMARAES-14
SARRIA:O CHANTO


2

11.30
PV PINGUELA
MAIA 14
Lugo :P FEIRAS


GAIA 14VIANA DO CASTELO 14BRAGA 123

11.30
PV. A PINGUELA
NARON-12
Lugo :P FEIRAS
Convina co anterior

4

11.30
PV A PINGUELA
PORTO 15
Lugo :P FEIRAS


VIGO 14MATOSINHOS 14

XOGOS DO EIXO ATLANTICO  2017: TRANSPORTE VOLTA DE SARRIA:
DIA
Nº Bus
Hora competic.
Hora recollida
Lugar de recollida
Equipo/Entidade
Destino


NOTA: O transporte inicial desde os hoteles/albergues farase como nos días precedentes, contacto co transportista.
             AVISAR; Que pola mañá terán que traeer al maletas, e deixar o hotel libre, xa que non se volverá a él

  
1

12.30
PV. O CHANTO
PORTO 17
Lugo: PAZO FEIRAS


VIGO 17PESO DA REGUA 162

12.30
PV. O CHANTO
BRAGA -16
Lugo: PAZO FEIRAS


MATOSINHOS 16PONTEVEDRA 163

12.30
PV. O CHANTO
GUIMARAES 15
Lugo: P.FEIRAS


MAIA 16GAIA 16